Welcome to the official website of Guangzhou MARCHI Packing Equipment Co., Ltd.
Bộ sưu tập|Đặt là trang nhất|Liên lạc với

CN EN VIE

13902302343 | 020-39186956

Vị trí hiện tại.:Trang nhất > Sản phẩm > Anti-counterfeiting and goods-fleeing preventing system
Sản phẩm

Gói giải pháp

Anti-counterfeiting and goods-fleeing preventing system
 • Máy đóng gói thuốc b...

  Phạm vi bao bì:Máy đóng gói thuốc bột dạng tháp

  Vật liệu động:Máy đóng gói thuốc bột dạng tháp

  Mô hình:Máy đóng gói thuốc bột dạng tháp

  Xem chi tiết

 • Máy đóng gói thuốc b...

  Phạm vi bao bì:Máy đóng gói thuốc bột dạng tháp

  Vật liệu động:Máy đóng gói thuốc bột dạng tháp

  Mô hình:Máy đóng gói thuốc bột dạng tháp

  Xem chi tiết

广州迈驰包装设备有限公司

粤ICP备18104189号-2 | Copyright ©2015 GUANGZHOU MARCHI PACKAGING EQUIPMENT CO.,LTD Copyright

Địa chỉ.:Hong Ba Fang Creative Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City Điện thoại.:020-39186956 Fax.:020-39186956

Hộp thư.:mcpack@126.com

收缩

Trực điện thoại

 • Online Tư vấn
 • 余工
 • 宁工

Đường dây nóng

 • 020-39186956