Welcome to the official website of Guangzhou MARCHI Packing Equipment Co., Ltd.
Bộ sưu tập|Đặt là trang nhất|Liên lạc với

CN EN VIE

13902302343 | 020-39186956

Vị trí hiện tại.:Trang nhất > Liên lạc với
Liên lạc với
Liên lạc với

Guangzhou Marchi Packaging Equipment Co.,Ltd

Customer Care Line: 020-39186956/0086 -13902302343

 Physical Address: Hong Ba Fang Creative Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City

Northern Region:

Mr. Ning (Manger)  Tel: 13902305875QQ: 858972299

Southern Region:

Mr. Yu (Manger)     Tel: 13902302342QQ:853670099 ;

Miss.Su                Tel: 13902336874

Western Region:

Mr. Ning (Manger)   Tel: 13902305875QQ: 858972299

Eastern Region:

Mr. Ning               Tel: 13902302343QQ:853676699

 

 

Purchasing department:

Miss.Wang              QQ: 756380033

 

SEO Department:

Mrs. Zhao              QQ854257799


广州迈驰包装设备有限公司

粤ICP备18104189号-2 | Copyright ©2015 GUANGZHOU MARCHI PACKAGING EQUIPMENT CO.,LTD Copyright

Địa chỉ.:Hong Ba Fang Creative Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City Điện thoại.:020-39186956 Fax.:020-39186956

Hộp thư.:mcpack@126.com

收缩

Trực điện thoại

  • Online Tư vấn
  • 余工
  • 宁工

Đường dây nóng

  • 020-39186956