Welcome to the official website of Guangzhou MARCHI Packing Equipment Co., Ltd.
Bộ sưu tập|Đặt là trang nhất|Liên lạc với

CN EN VIE

13902302343 | 020-39186956

GUANGZHOU MARCHI PACKAGING EQUIPMENT CO.,LTD

Xem thêm

Sản phẩm videoVedio center
Gói giải pháp

Điện thoại.:020-39186956

Fax.:020-39186956

Địa chỉ.:Hong Ba Fang Creative Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City

Sản phẩm

Flagship product

Chọn làm trì vài lợi thế lớn.

Select several major advantages of Mai Chi

Các nhà sản xuất hợp tác

粤ICP备18104189号-2 | Copyright ©2015 GUANGZHOU MARCHI PACKAGING EQUIPMENT CO.,LTD Copyright

Địa chỉ.:Hong Ba Fang Creative Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City Điện thoại.:020-39186956 Fax.:020-39186956

Hộp thư.:mcpack@126.com

收缩

Trực điện thoại

  • Online Tư vấn
  • 余工
  • 宁工

Đường dây nóng

  • 020-39186956